Oulu tukee ”köyhää” Pohjolan Voimaa!

7.5.2017|Veikko Ervasti

Oulun kaupunginhallitus päätti äänin 13-4 tukea 150 000 eurolla vesivoimayhtiötä (PVO), joka on kehrännyt pitkään rahaa Iijoen vesivoimalla. Äänestystulos oli kaiken kaikkiaan outo: ilahduttavaa oli se, että demarit (Tuija Pohjola, Timo Autio) tukivat tekemääni ja Jenni Pitkon kannattamaa muutosehdotusta. Siinä esitettiin, että ei tueta vesivoimayhtiötä kalatien rakentamisessa. Seuraavassa on jättämäni eriävä mielipide, josta selviää vastustuksen syyt:

”Oulun kaupunki lähti turhaan tukemaan Otva-hanketta. Yleisen oikeuskäsityksen mukaan haitan aiheuttajan (PVO) tulee kantaa vastuunsa eli kustantaa ja palauttaa vaelluskalojen ja muiden vesieliöiden vapaa liikkuminen vesistössä. Pääosin valtion ja kuntien varoin tehtävällä kalatiellä tuetaan nyt ensisijaisesti voimayhtiötä, joka yhä tahkoaa rahaa Iijoen vesivoimalla.

Lue loppuun

Mainokset

Ajatusten Kemijoki

7.5.2017| Vesa Luhta

Kemijoki Oy on tehnyt hatunnoston arvoista jälkeä Lapissa.

Ensin yhtiö vei jokivarsilta vesialueet pilkkahintaan, rakenteli voimalaitoksia ja teki mahtavien koskien joesta tylsän näköisen sarjan peräkkäisiä säännöstelyaltaita.

Sitten yhtiö piirsi Sompioon järven, ajoi pois sen asukkaat ja kulttuurin, taas pilkkahinnoilla korvaten.

Kun Porttipahta ja Kitinenkin oli rakennettu, vaadittiin Ounasjokea. Yhtiö jakeli jopa apurahaa sen ajan trollaajille, joilta ilmestyi yleisönosastokirjoitus vähintään kerran viikossa, ja näkyy joiltakin osin ilmestyvän vieläkin. Lappilaiset eivät kuitenkaan halunneet hukuttaa jokeaan.

Kun ei saatu Ounasta, piti saada Vuotos. Prosessi on todettu laittomaksi monin eri kerroin ja tavoin, mutta se jatkuu yhä, ja miksei jatkuisi kun Lapin liittokin kilttinä lakeijana heiluttaa häntää mukana.

Kyllä tuon tason koiruuksille pitääkin hattua nostaa ja häntää heiluttaa.

Lue loppuun

Kohtuuttomuudesta

20.3.2017 | Sami Myllymäki

Viime viikon perjantaina (17.3.2017) tuli viimein julkisuuteen Lapin Ely-keskuksen hakemus kalatalousvelvoitteiden päivittämiseksi. Kemijoki Oy:n kannanoton mukaan vaatimukset ovat kohtuuttomia, eikä se aio suostua Kemijoen kalateiden rakentajaksi eikä muihin muutoshakemuksessa esitettyihin toimenpiteisiin.  (Yle 17.3.2017) Kemijoki Oy: n lausuntoon yhtyi PVO-Vesivoima Oy, joka omistaa Isohaaran voimalaitoksen Kemijokisuussa ja jota Lapin Ely-keskuksen velvoitemuutoshakemus näin ollen koskee.

Yhtiöiden suhtautuminen velvoitemuutoksiin ei ole yllätys. Muutamia viikkoja sitten Iijoella kilisteltiin kahvikuppeja Pohjolan Voiman, Metsähallituksen ja hankkeen muiden osallisten kesken Iijoen alimman voimalaitoksen, Raasakan, ohittavan ”älykalatien” rakentamisesta.  Rakennusluvan hakijoina ovat PVO-Vesivoima Oy ja Metsähallitus. Kokonaiskustannukset ovat 4,3 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 2 miljoonaa euroa. Valtion ja voimayhtiön lisäksi rahoitukseen osallistuvat mm. jokivarren kunnat.  Ministeri Kimmo Tiilikainen lupasi rakentamisen alkavan ensi vuoden aikana, vaikka kalatielle ei ole vielä edes olemassa olevaa lupaa.

Lue loppuun

Iijokisoudussa yhdistyy luonnossa liikkuminen, yhteisöllisyys, kulttuurihistoria ja poliittinen sanoma

6.8.2016

Kansanedustaja Hanna Sarkkisen (vas.) Iijokisoudun loppujuhlassa Kipinässä 9.7.2016 pitämä puhe.

 

Hyvät soutajat, kyläläiset ja muut läsnäolijat
Hyvät Iijoen ystävät!

Iijokisoutua soudettiin tänään jo 34. kertaa. Voidaan siis helposti puhua vakiintuneesta peräpohjalaisesta perinteestä ja tapahtumasta. Iijokisoutu on siitä hieno tapahtuma, että siinä yhdistyy luonnossa liikkuminen, yhteisöllisyys, kulttuurihistoria ja poliittinen sanoma. Iijokea voi tulla soutamaan monesta syystä. Täytyy myöntää, että olen hieman kateellinen teille, jotka olette olleet tänä vuonna soutamassa. Kaipaisin itsekin tälläistä mahdollisuutta rauhoittua luonnossa, kokea rentoa yhteisöllisyyttä ja kehittää vesillä liikkumistaitojani. Noh, ehkä ensi vuonna saan raivattua työkalenterin tyhjäksi ja tulen soutamaan! Mutta kiitoksia Iijokisoudulle ja Kipinän kylälle että sain kutsun tulla puhumaan tähän tilaisuuteen!

Iijokisoudun poliittinen puoli on taas ajankohtaisempi kuin ehkä aikoihin. Valitettavasti. Ajankohtaisen siitä tekee henkiin herätetyt Kollajan allas -suunnitelmat ja puheet koskiensuojelulain avaamisesta. Voimayhtiö haluaa kasvattaa liiketoimintaansa ja lisärakentaa Iijokea. On kuitenkin valitettavaa, että myös Pohjois-Pohjanmaan liitto on lähtenyt ajamaan uusia Kollaja-suunnitelmia, vaikka asia jakaa voimakkaasti väkeä täällä joen varrella. Toisaalta kansallinen kalatiestrategia ja vaelluskalakantojen palautushankkeet ja -pyrkimykset koskettavat voimakkaasti myös Iijokea, sillä kuten tiedämme, Iijoki on eräs potentiaalisin kohde vaelluskalakantojen vahvistamisen ja itämeren lohen kannalta.

On skitsofrenista, että samaan aikaan suunnitellaan Kollajan allasta joka heikentäisi joen tilaa ja kalakantoja ja toisaalta tehdään suunnitelmia kalakantojen elvyttämiseksi. Luonnonvarakeskuksen selvityksen mukaan Kollajan rakentamisella olisi laajoja vaikutuksia ja niiden minimoiminen vaatisi suuria muutoksia Pohjolan Voiman suunnitelmiin. Selvityksen mukaan Kollajan rakentaminen ei välttämättä estäisi vaelluskalojen palauttamista Iijokeen, mutta se vaikuttaisi negatiivisesti Iijoen vaelluskalakantojen elvyttämismahdollisuuksiin ja -potentiaaliin. Herää kysymys: Tietääkö oikea käsi mitä vasen tekee?

Lue loppuun

Iijoen Otva ja Kollajan varjo

27.7.2016 | Seppo Partanen

Iijoki katkaisee Suomen. Pääuoma kerää alkunsa eteläisen Kuusamon vaarojen rinteiltä. Joki purkaa vetensä Perämereen Iin taajamassa.

Veden virkistyskäyttö ja vesivoiman sekä turpeen tuotanto ovat ristiriidassa. Käyttömuotoja halutaan sovitella. Samalla arvellaan vesistön arvon kohentuvan. Pohjois-Pohjanmaan Liitto perusti viime vuonna asiaa pohtimaan kolmevuotisen Otva-nimisen hankkeen.

Alun perin Iijokivisioksi nimetty toiminta rahoitetaan Suomen valtion, EU:n, kuntien ja Pohjolan Voiman rahoilla. Pääosin veroina kerätyillä euroilla lukuun ottamatta rahoitusmalliin kuuluvaa ”omarahoitusosuutta”, joka – noin 10 prosenttia kokonaisuudesta – lankeaa vesivoiman hyödyntäjän osaksi. Otva-hankkeen budjetti on noin miljoona euroa.

Esiselvityksen mukaan jokivartisten Otvaan osallistumisen reunaehto on, että tällä hankkeella ei edistetä Pohjolan Voiman Kollajan allasta eikä voimalaa. Hankkeen puuhaajat ministeriössä ja maakuntaliitossa jättävät takaportin muotoilemalla, että mainittu reunaehto voi pysyä vain, jos lainsäädännössä ei tapahdu muutosta. Toisin sanoen paikallisten ehto pysyy, jos Koskiensuojelulaki pysyy. Paikallisten tahdolle on siis vastaiseen valmistautuen annettu ylhäältä ”reunaehto”.

Lue loppuun